Wiedza naukowa

Taffix – badania laboratoryjne

Taffix ogranicza śmierć komórek wywołaną wirusem grypy H1N1 o 90%

Komórki MDCK poddano działaniu wirusa grypy H1N1 i zbadano ich żywotność. Wirusy wstępnie poddawano działaniu soli fizjologicznej, Taffix i innych dostępnych w sprzedaży produktów przez 5 minut lub 30 minut przed zakażeniem.

Taffix chroni komórki przed zakażeniem lentiwirusem w 97%

Komórki bez ochrony

Prawie nie widać fluorescencji = żaden wirus nie dotarł do komórek,
co jest widoczne pod mikroskopem

Komórka chroniona przez Taffix

Prawie nie widać fluorescencji = żaden wirus nie dotarł do komórek,
co jest widoczne pod mikroskopem

Pomiar fluorescencji w komórkach poddanych działaniu roztworów testowych. Zastosowano lentiwirus GFP w oparciu o jego zdolność do wstawiania fluorescencyjnego genu GFP do zakażonych komórek, umożliwiając w ten sposób identyfikację komórek zakażonych wirusem.

Taffix całkowicie blokuje zakażenie komórek wirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19)

Skuteczność Taffix przeciwko COVID-19 – test płytkowy: zakaźność wirusa

Zdrowe komórki

Kontrola

COVID-19

Śmierć komórek po zakażeniu wirusem COVID-19

COVID-19 + Taffix

Roztwór odzyskany bez wykrycia wirusa

Na podstawie tego testu uzyskano 4000 cząstek wirusa z niepokrytej żelem powierzchni,
podczas gdy na powierzchni pokrytej żelem nie wykryto cząstek wirusa.

Dziesięć (10) ul SARS-CoV-2, Hong Kong/VM20, przy klinicznym stężeniu choroby wynoszącym 10^6, zaszczepiono filtry niepokryte i pokryte żelem Taffix. Ilość Taffix była równoważna klinicznej dawce 1 wdechu. Eluujący roztwór wirusa został przebadany pod kątem poziomu RNA metodą PCR i zakaźności wirusa w teście płytkowym na żywych komórkach. Badanie zostało przeprowadzone przez dr Barbarę Mann, profesora nadzwyczajnego medycyny: Choroby zakaźne i zdrowie międzynarodowe, University of Virginia, USA

Skuteczność Taffix przeciwko COVID-19 – Kwantyfikacja RNA wirusa – 99,9% blokada

Warstwa żelu wytworzona przez proszek Taffix™️ po podaniu klinicznie równoważnej ilości skutecznie blokowała wirusa SARS-CoV-2, na co wskazuje zmniejszenie RNA wirusa odpowiadające 4 log redukcji liczby wirusów. Taffix™️ chronił również ponad 99% komórek przed infekcją żywym wirusem SARS-CoV-2.

Taffix® wykazuje skuteczność wobec nowych wariantów wirusa SARS-Cov-2 (Alfa, Beta i Delta)

Badanie w warunkach rzeczywistych

Hypromeloza (Taffix™) w postaci proszku do nosa w aerozolu o niskim pH zmniejszyła wskaźnik zakażeń SARS-CoV-2 podczas imprezy masowej w wysoce endemicznej społeczności: Obserwacyjne, prospektywne, otwarte badanie przeprowadzone wśród użytkowników

Klang Shmuel, Mann Barbara , Megiddo Dalia, Lapidot Tair, Napartek Yaakov

bney brak and israel % rate chart BG

view

Kup Taffix